foto1
foto1
foto1
foto1
foto1ministarstvo prosvete

aleksinac grb

skola bez nasilja

О ШКОЛИ

О школи

Основна школа “Стојан Живковић Столе” у Трњану, у свом саставу има два издвојена осморазредна одељења /Гредетин и Д. Љубеш/  и девет четвороразредних  одељења / Корман, Г.Љубеш, Витковац, Г. Пешчаница, Радевац, Јаковље, Крушје, Лознац, Горњи Адровац/. Седиште школе је у Трњану. Школи припада још три насеља и то:

Доња Пешчаница, / I до VIIIу Трњану/ , Каменица /I-IV/ у Лознацу; V-VIII у Гредетину/ и Срезовац /I-VIII у Доњем Љубешу/.

Историјски подаци школе:

Ако погледамо даље у прошлост доћи ћемо до 1874. године када је на овом подручју, у Корману, сазидана прва школа. Све до тада ученици су на школовање одлазили  у село   Прћиловица. 1875. године школа у Корману почела је са радом, прикупљајући децу из села Витковца, Г. Љубеша, Трњана, Јаковља, Радевца, Каменице, Г. и Д. Пешчанице, као и Гредетина.Радила је годину дана, а онда је становништво под најездом Турака морало да бежи.
1877. године, школа је доспела у руке Турака;
1884. год. након извесних поправки наставља са радом;
1894. год. долази до издвајања одељења школе у Гредетину, Лознацу, Каменици, Јаковљу, Радевцу и Г. Пешчаници;
1912.-1913год. Школа није радила као ни у периоду од 1914-1918. год.
1941-1945. године заузета је од стране окупатора;
1945. и 1946. год. у школи у Корману одржан је аналфабетски течај са 63 полазника
1950. год. приступа се генералној поправци зграде, да би се од 1968. год. почело са изградњом нове школе;
6.03.1978. год. отворена је нова школска зграда, да би јој 1981. године био додат и простор за групу предшколског узраста.
1877. године, школа је доспела у руке Турака;
1884. год. након извесних поправки наставља са радом;
1894. год. долази до издвајања одељења школе у Гредетину, Лознацу, Каменици, Јаковљу, Радевцу и Г. Пешчаници;1912.-1913год. Школа није радила као ни у периоду од 1914-1918. год.1941-1945. године заузета је од стране окупатора;

Број ученика 2023/2024

УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

250x250 rts3

5317079 rts planeta logo t1

kalendar